La Federació

QUI SOM?

Logotip de la Federació VEUS

La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS, és una organització de Catalunya que aplega el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Som tot un ventall d’entitats, creades i dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que hem unit les nostres forces per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1ª persona, per la defensa dels nostres drets i perquè la veu del nostre col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Ens vam constituir com a Federació el 09 de juliol de 2014, a la ciutat de Barcelona. Actualment, VEUS està constituïda per 7 Associacions d’Arreu de Catalunya i estem en procés obert de noves adhesions.

ENTITATS FEDERADES

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Logotip de la Federació VEUS

Missió

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb experiència pròpia en salut mental de Catalunya; així com garantir l’acompliment dels seus drets, mitjançant la representació, coordinació i el suport a les associacions en primera persona.

Logotip de la Federació VEUS

Visió

La nostra visió és constituir-nos com un referent de la salut mental a Catalunya i representants del col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves entitats; treballant com a portaveus i defensors dels seus drets, per la no discriminació i la igualtat; participant en el disseny de les polítiques sanitàries i socials.

VALORS

Il·lustració formada per dues fletxes apuntant a cantons oposats

Autodeterminació

Per representar-nos a nosaltres mateixes, les persones amb diagnòstic de salut mental, davant de l’Administració i d’altres entitats i institucions, portant les nostres necessitats i demandes en 1ª Persona.

Il·lustració representativa de la igualtat

Horitzontalitat

Per treballar des d’un funcionament no-jeràrquic, inclusiu, assembleari, al qual totes les entitats membres tinguin la mateixa importància.

Il·lustració representativa d'una balança

Justícia

Amb el compromís de fer la nostra societat més justa i solidària, defensant els drets de les persones amb experiència pròpia en salut mental i promovent el reconeixement de les seves capacitats.

Il·lustració formada per un cercle, un triangle i un quadrat

Diversitat

Entenent i posant en valor les diferències, enriquint-nos amb les particularitats de cada persona i/o entitat, no imposant una veu única i promovent la pluralitat de maneres de fer, postures i opinions.

Il·lustració representativa de mans unides

Solidaritat

Funcionant amb la força del col·lectiu, per ajudar a totes les entitats membres a créixer i per brindar el nostre suport a altres col·lectius en risc d’exclusió social.

Il·lustració representativa de la igualtat de gènere

Igualtat de gènere

Per promoure la igualtat de gènere entre les persones del nostre col·lectiu i davant la societat.

OBJECTIUS

Imatge d'una noia amb els ulls tancats subjectant el logotip de la Federació VEUS

ORGANITZACIÓ

L'ASSEMBLEA
Òrgan fonamental d'organització i decisió de la Federació VEUS

La Junta Directiva

Albert
Piquer Montón

President

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Jordi
García Alcázar

Vicepresident

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Ainhoa
García Gómez

Secretària

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Javier
González Reina

Vocal

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Àngels
Bardají Mauri

Vocal

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

VEUS neix amb la voluntat de treballar per la millora de les polítiques sanitàries i socials de Catalunya. Amb aquest objectiu hem participat des de la fundació de la Federació a diversos espais institucionals de col·laboració amb l’Administració, per portar les propostes i valoracions de les associacions que representen al col·lectiu de persones amb trastorn mental.

Il·lustració formada per cercles de diferents colors

Entre les diverses tasques desenvolupades, destaquem:

  • Col·laboració per l’elaboració del Pla Integral i del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya
  • Participació de les reunions del Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
  • Participació a la Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Barcelona

Com a entitat representant del conjunt d’associacions de persones amb l’experiència del trastorn mental, Veus s’ha incorporat a diferents espais i projectes per portar les propostes del col·lectiu, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Entre aquests espais, destaquem:

  • La Federació VEUS asumeix la presidència d’Obertament.
  • L’adhesió com a membres del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
  • L’adhesió al Manifest en Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya
  • La constitució de la Plataforma Estatal de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental de España.

TRANSPARÈNCIA

A la Federació Veus creiem que la transparència ha de ser un valor fonamental de la nostra entitat, de manera que puguem actuar i explicar la nostra feina de forma responsable, clara i senzilla, així com demostrar el resultat del nostre treball.

+INFOproperament

Amb la col.laboració de:

Amb el suport financer de:

Desplaça cap amunt