La Federació

QUI SOM?

Logotip de la Federació VEUS

La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS, és una organització de Catalunya que aplega el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Som tot un ventall d’entitats, creades i dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que hem unit les nostres forces per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1ª persona, per la defensa dels nostres drets i perquè la veu del nostre col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Ens vam constituir com a Federació el 09 de juliol de 2014, a la ciutat de Barcelona. Actualment, VEUS està constituïda per 7 Associacions d’Arreu de Catalunya i estem en procés obert de noves adhesions.

ENTITATS FEDERADES

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Logotip de la Federació VEUS

Missió

La nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones amb experiència pròpia en salut mental de Catalunya; així com garantir l’acompliment dels seus drets, mitjançant la representació, coordinació i el suport a les associacions en primera persona.

Logotip de la Federació VEUS

Visió

La nostra visió és constituir-nos com un referent de la salut mental a Catalunya i representants del col·lectiu de persones amb experiència pròpia en salut mental i les seves entitats; treballant com a portaveus i defensors dels seus drets, per la no discriminació i la igualtat; participant en el disseny de les polítiques sanitàries i socials.

VALORS

Il·lustració formada per dues fletxes apuntant a cantons oposats

Autodeterminació

Per representar-nos a nosaltres mateixes, les persones amb diagnòstic de salut mental, davant de l’Administració i d’altres entitats i institucions, portant les nostres necessitats i demandes en 1ª Persona.

Il·lustració representativa de la igualtat

Horitzontalitat

Per treballar des d’un funcionament no-jeràrquic, inclusiu, assembleari, al qual totes les entitats membres tinguin la mateixa importància.

Il·lustració representativa d'una balança

Justícia

Amb el compromís de fer la nostra societat més justa i solidària, defensant els drets de les persones amb experiència pròpia en salut mental i promovent el reconeixement de les seves capacitats.

Il·lustració formada per un cercle, un triangle i un quadrat

Diversitat

Entenent i posant en valor les diferències, enriquint-nos amb les particularitats de cada persona i/o entitat, no imposant una veu única i promovent la pluralitat de maneres de fer, postures i opinions.

Il·lustració representativa de mans unides

Solidaritat

Funcionant amb la força del col·lectiu, per ajudar a totes les entitats membres a créixer i per brindar el nostre suport a altres col·lectius en risc d’exclusió social.

Il·lustració representativa de la igualtat de gènere

Igualtat de gènere

Per promoure la igualtat de gènere entre les persones del nostre col·lectiu i davant la societat.

OBJECTIUS

Imatge d'una noia amb els ulls tancats subjectant el logotip de la Federació VEUS

ORGANITZACIÓ

L'ASSEMBLEA
Òrgan fonamental d'organització i decisió de la Federació VEUS

La Junta Directiva

Albert<br>Piquer Montón

President

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Jordi<br>García Alcázar

Vicepresident

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Ainhoa<br>García Gómez

Secretària

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Javier<br>González Reina

Vocal

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

Àngels<br>Bardají Mauri

Vocal

de la Junta Directiva

de la Federació VEUS

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

VEUS neix amb la voluntat de treballar per la millora de les polítiques sanitàries i socials de Catalunya. Amb aquest objectiu hem participat des de la fundació de la Federació a diversos espais institucionals de col·laboració amb l’Administració, per portar les propostes i valoracions de les associacions que representen al col·lectiu de persones amb trastorn mental.

Il·lustració formada per cercles de diferents colors

Entre les diverses tasques desenvolupades, destaquem:

  • Col·laboració per l’elaboració del Pla Integral i del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya
  • Participació de les reunions del Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
  • Participació a la Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Barcelona

Com a entitat representant del conjunt d’associacions de persones amb l’experiència del trastorn mental, Veus s’ha incorporat a diferents espais i projectes per portar les propostes del col·lectiu, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Entre aquests espais, destaquem:

  • La Federació VEUS asumeix la presidència d’Obertament.
  • L’adhesió com a membres del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
  • L’adhesió al Manifest en Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya
  • La constitució de la Plataforma Estatal de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental de España.

TRANSPARÈNCIA

A la Federació Veus creiem que la transparència ha de ser un valor fonamental de la nostra entitat, de manera que puguem actuar i explicar la nostra feina de forma responsable, clara i senzilla, així com demostrar el resultat del nostre treball.

+ INFO properament

Amb la col.laboració de:

Amb el suport financer de:

Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS

+34 654 825 217

info@federacioveus.org

Desplaça cap amunt