Avís Legal

Avís legal, i termes i condicions del lloc web www.federacioveus.org
Taula de continguts
  Add a header to begin generating the table of contents

  I.- INFORMACIÓ GENERAL

  En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web . La titularitat d’aquest lloc web, www.federacioveus.org, l’ostenta FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT MENTAL EN 1ª PERSONA – VEUS (d’ara endavant VEUS), amb NIF G66355843 i inscrita al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb les dades registrals següents: número 763, secció 2ª de la demarcació de Barcelona, amb les següents dades de contacte: Telèfon de contacte: (+34)654825217 – Email de contacte: info@federacioveus.org

  II.- TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

  L’objecte de les condicions: lloc web

  L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant Condicions) és regular l’accés i la utilització d’aquest lloc web. Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà com a lloc web l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; així com tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant Continguts) i tots aquells serveis, productes o recursos en línia (d’ara endavant Serveis) que en el seu cas ofereixi als Usuaris/Clients.

  VEUS es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari/Client reconeix i accepta que, en qualsevol moment i sense avís previ, VEUS pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels elements que s’integren al lloc web o l’accés als mateixos.

  L’accés al lloc web per part de l’Usuari/Client té caràcter lliure i, per norma general, és gratuït sense que l’Usuari/Client hagi de proporcionar una contraprestació per poder accedir al lloc web, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari/Client.

  La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari/Client.

  L’Usuari/Client

  L’accés, la navegació i l’ús d’aquest lloc web, així com l’accés als espais habilitats per interactuar entre els Usuaris/Clients i/o l’Usuari/Clients i VEUS, com els comentaris i/o espais de blogging, confereixen la condició d’Usuari/Client, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Donada la rellevància de l’anteriorment exposat, es recomana a l’Usuari/Client les llegeixi cada cop que visiti aquest lloc web.

  El lloc web de VEUS proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari/Client assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte d’aquest lloc web de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús del lloc web, de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per VEUS sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar vulneració dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
  • El compromís per part de l’Usuari/Client a no difondre, publicar, transmetre o posar a disposició de tercers informació, dades, missatges, continguts, gràfics, imatges, dibuixos, fotografies, àudio, programari, enregistraments o qualsevol mena de material que vulnerin la Llei, el respecte a la dignitat de la persona, el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones, que siguin discriminatoris per raons de sexe, edat, religió, creences, edat o condició, xenòfobs , racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació per perjudicar de qualsevol manera la credibilitat de VEUS o de tercers.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari/Client als formularis estesos per VEUS per a l’accés a certs continguts i/o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari/Client notificarà de forma immediata a VEUS sobre qualsevol fet que suposi i/o permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Així mateix, serà responsabilitat de l’Usuari/Client mantenir tota la informació facilitada a VEUS permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari/Client serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a VEUS o a tercers.

  VEUS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris, continguts de qualsevol tipus i aportacions que vulnerin la Llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la publicació.

  En qualsevol cas, VEUS no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris/Clients a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

  El mer accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre VEUS i l’Usuari/Client.

  L’Usuari/Client declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest lloc web de VEUS no es dirigeix a menors d’edat. VEUS declina qualsevol responsabilitat per incomplir aquest requisit.

  Aquest lloc web està dirigit principalment a Usuaris/Clients residents a España. VEUS no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari/Client resideix o té el domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, havent d’assegurar-se que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que li sigui aplicable, no assumint VEUS cap responsabilitat que se’n pugui derivar.

  Reserva, contractació o adquisició de continguts, serveis o productes

  Aquestes Condicions regulen l’accés i la utilització d’aquest lloc web incloent els productes, serveis i continguts oferts als Usuaris/Clients en i/o a través del lloc web. L’accés i la utilització de certs continguts, productes i/o serveis està sotmès a les condicions específiques següents:

  • VEUS ofereix distribució de continguts, productes i serveis relacionats amb la salut mental que l’Usuari/Client pot adquirir. Els continguts, productes i serveis oferts per VEUS obeeixen únicament a la distribució dels mateixos sense que, en cap moment, l’empresa sigui directament responsable dels productes o serveis esmentats, així com dels seus enviaments.
  • La disponibilitat i les característiques d’aquests productes i serveis depèn de cada proveïdor o fabricant, per la qual cosa la disponibilitat i les característiques de productes i serveis no es poden garantir.
  • VEUS es reserva el dret de cancel·lar, substituir o canviar de qualsevol manera les característiques de l’oferta de productes i serveis quant a, per exemple, disponibilitat, termini de lliurament, preus.
  • En reservar, contractar i/o adquirir un producte o servei, l’Usuari/Client accepta que VEUS o qualsevol dels seus socis o integrants no són responsables dels danys, sense limitació, directes o indirectes, físics o psíquics, que puguin derivar-se del propi producte o servei i/o de la cancel·lació o substitució del mateix.
  • En reservar, contractar i/o adquirir un producte o servei, l’Usuari/Client accepta que VEUS o qualsevol dels seus socis o integrants no són responsables dels danys, sense limitació, directes o indirectes, físics o psíquics, que puguin derivar-se de la interacció i/o ús del producte o servei ja sigui abans, durant o després de la reserva, contractació i/o adquisició.
  • Els enviaments de VEUS es duen a terme per companyies o intermediaris no gestionats, administrats, controlats o propietat de l’empresa. VEUS o qualsevol dels seus socis o integrants no són responsables dels danys de qualsevol tipus que l’Usuari/Client pugui patir quedant VEUS alliberada de tota responsabilitat.
  • VEUS no garanteix la qualitat dels productes o serveis ni les característiques, de qualsevol tipus, dels mateixos.

  Comandes, enviaments i terminis de lliurament

  Aquestes Condicions regulen l’accés i la utilització d’aquest lloc web incloent els productes, serveis i continguts oferts als Usuaris/Clients en i/o a través del lloc web. L’accés i la utilització de certs continguts, productes i/o serveis està sotmès a les condicions específiques següents:

  • Es considera que una comanda és acceptada en el moment en què l’Usuari/Client rep la notificació “Comanda completada” per part de VEUS. Aquesta notificació és rebuda per l’Usuari/Client a la mateixa adreça de correu electrònic facilitada per ell mateix durant el procés de compra.
  • Els enviaments de VEUS es duen a terme per companyies o intermediaris no gestionats, administrats, controlats o propietat de VEUS. VEUS o qualsevol dels seus socis o integrants no són responsables dels danys de qualsevol tipus que l’Usuari/Client pugui patir quedant l’empresa alliberada de tota responsabilitat.
  • Llevat de causes de força major i/o alienes a VEUS, els terminis de lliurament són els que VEUS comuniqui a l’Usuari/Client en cada cas.
  • Només la persona titular o, si no, una persona degudament autoritzada pot dur a terme la recepció o recollida d’una comanda.
  • Si el titular de la comanda o la persona autoritzada estan absents a l’adreça d’enviament indicada, l’operador logístic deixarà notificació d’intent de lliurament i/o aplicarà el procés que estableixi habitualment. Un cop esgotat aquest procés, l’operador logístic procedirà a la devolució de la mercaderia a VEUS.
  • En cas de no rebre la vostra comanda en els terminis indicats, haureu de contactar amb VEUS a través del seu correu info@federacioveus.org
  • Els enviaments fora de la Comunitat Europea únicament estan subjectes a les condicions particulars de les duanes d’importació corresponents, i són facturats exempts d’impostos a l’Usuari/Client qui serà l’únic responsable de conèixer els seus drets i obligacions al seu país o lloc de residència.

  Canvis i devolucions

  Aquestes Condicions regulen l’accés i la utilització d’aquest lloc web incloent els productes, serveis i continguts oferts als Usuaris/Clients en i/o a través del lloc web. L’accés i la utilització de certs continguts, productes i/o serveis està sotmès a les condicions específiques següents:

  • Canvis:
   • Els productes personalitzats no admeten canvi.
   • Un cop l’Usuari/Client ha fet efectiu el pagament d’una comanda de producte o servei (d’ara endavant mercaderia), qualsevol tipus de modificació sobre la comanda original s’ha de notificar durant les 2 hores posteriors al pagament.
   • Un cop l’Usuari/Client ha rebut una mercaderia, qualsevol tipus de modificació o canvi sobre la comanda original ha de ser notificada en un termini no superior a 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda per part de l’Usuari/Client.
   • La notificació de sol·licituds de canvi de mercaderia es pot fer només dins dels terminis anteriorment descrits i mitjançant el següent formulari de “Sol·licitud de canvi”. Aquesta sol·licitud no serà admesa per cap altre canal o via de comunicació.
   • En qualsevol cas o circumstància, un canvi únicament es podrà realitzar previ enviament-recepció de la mercaderia a VEUS o mitjançant lliurament directe de la mercaderia al domicili social de VEUS, i sempre que aquesta mercaderia es trobi en perfecte estat, i amb les seves etiquetes i embalatges originals també en perfecte estat.
   • VEUS es reserva el dret a inspeccionar la mercaderia i a acceptar o rebutjar la sol·licitud de canvi. Així mateix, queda també reservat el dret a rebutjar qualsevol sol·licitud feta fora dels terminis establerts anteriorment. Tot canvi no autoritzat serà rebutjat.
   • En qualsevol cas o circumstància, la responsabilitat, gestió i costos derivats de l’enviament i/o lliurament a VEUS d’un canvi de mercaderia són a compte de l’Usuari/Client, així com del posterior enviament i/o lliurament a l’Usuari/Client de la nova mercaderia.
  • Devolucions:
   • Els productes personalitzats no admeten devolució.
   • Un cop l’Usuari/Client ha fet efectiu el pagament d’una mercaderia, la seva anul·lació o renúncia ha de ser notificada durant les 2 hores posteriors al pagament.
   • Un cop l’Usuari/Client ha rebut una mercaderia, qualsevol tipus de devolució ha de ser notificada en un termini no superior a 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda per part de l’Usuari/Client.
   • La notificació de sol·licituds de devolució de mercaderia es pot fer només dins dels terminis anteriorment descrits i mitjançant el següent formulari de “Sol·licitud de devolució”. Aquesta sol·licitud no serà admesa per cap altre canal o via de comunicació.
   • En qualsevol cas o circumstància, una devolució únicament es podrà realitzar previ enviament-recepció de la mercaderia a VEUS o mitjançant lliurament directe de la mercaderia al domicili social de VEUS, i sempre que aquesta mercaderia es trobi en perfecte estat, i amb els seus etiquetes i embalatges originals també en perfecte estat.
   • VEUS es reserva el dret a inspeccionar la mercaderia i a acceptar o rebutjar la sol·licitud de devolució. Així mateix, queda també reservat el dret a rebutjar qualsevol sol·licitud feta fora dels terminis establerts anteriorment. Tota devolució no autoritzada serà rebutjada.
   • La responsabilitat, gestió i costos derivats de l’enviament i/o entrega a VEUS d’una devolució de mercaderia són a compte de l’Usuari/Client. Per al cas de les devolucions que es produeixin com a conseqüència de defectes de fàbrica del producte, VEUS gestionarà amb el fabricant o proveïdor el reemplaçament o reparació del producte defectuós i serà també VEUS qui assumeixi la gestió i els costos d’enviament de la devolució.
   • Les quantitats a reemborsar seran únicament les corresponents als imports pagats per l’Usuari/Client en concepte de mercaderia, i queden exclosos i restats del reemborsament els imports corresponents a despeses d’enviament i/o de devolució, i de comissions i costos generats pels mitjans de pagament.
   • El reemborsament per l’Usuari/Client en concepte de mercaderia es farà efectiu, prèvia inspecció de la mercaderia i corresponent acceptació de la sol·licitud de devolució per part de VEUS, en un termini màxim de 14 dies naturals a comptar de la data de recepció de la mercaderia per part de VEUS.
   • VEUS es reserva el dret de decidir el mètode de pagament per fer efectiu el reemborsament de les devolucions.

  III.- ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

  VEUS no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis. VEUS farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

  Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari/Client. VEUS no es responsabilitza de qualsevol tipus d’informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a VEUS. En cap cas VEUS serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del lloc web, incloent-hi, però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus .

  VEUS no es fa responsable de la informació i continguts que permetin a tercers publicar continguts de forma independent en aquest lloc web, com ara, a títol enunciatiu però no limitatiu, fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà. En compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, VEUS es posa a disposició d’Usuaris/Clients, autoritats i forces de seguretat, i proporciona la seva col·laboració activa en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o vulnerar la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari/Client considerés que al lloc web hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a VEUS.

  VEUS no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris/Clents per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

  S’informa que aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (veure Política de Cookies) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’Usuari/Client. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la seva recollida. Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’Usuari/Client amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’Usuari/Client. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’Usuari/Client. L’Usuari/Client té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Així mateix, els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’Usuari/Client. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer, per exemple, el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades a els servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés… entre d’altres paràmetres.

  IV.- POLÍTICA D’ENLLAÇOS

  S’informa que el lloc web de VEUS posa o pot posar a disposició dels Usuaris/Clients mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris/Clients accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris/Clients la cerca i l’accés a informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los.

  VEUS no ofereix ni comercialitza directament ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

  VEUS en cap cas revisa o controla el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

  VEUS no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per VEUS i que siguin enllaçats a aquest lloc web.

  L’Usuari/Client o tercer que faci un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, al lloc web de VEUS haurà de saber que:

  • No es permet la reproducció -total o parcial- de cap dels continguts i/o serveis del lloc web sense autorització expressa de VEUS.
  • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de VEUS, ni sobre els continguts i/o serveis del mateix.
  • A excepció de l’hipervincle, el lloc web on s’estableixi aquest hipervincle no contindrà cap element d’aquest lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de VEUS.
  • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre VEUS i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de VEUS dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

  V.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  VEUS per si mateixa o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, gràfics, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, programació, edició i compilació, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per España.

  Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució, l’ús, l’explotació, la comercialització i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa de VEUS.

  Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de VEUS es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a VEUS i que poguessin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

  VEUS no autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets d’aquest lloc web, havent de redirigir, en tot cas, al lloc web principal de VEUS.

  VEUS reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en aquest lloc web l’existència de drets o responsabilitat de VEUS sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de VEUS.

  En cas que l’Usuari/Client o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a VEUS a través de les dades de contacte de l’apartat d’I-. INFORMACIÓ GENERAL del present Avís Legal.

  VI.- ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  VEUS es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

  La relació entre l’Usuari/Client i VEUS es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret més propers a Barcelona (España).

  DARRERA MODIFICACIÓ: 10 DE MARÇ DEL 2023

  Logotip de la Federació VEUS

  Amb la col.laboració de:

  Amb el suport financer de:

  Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS

  +34 654 825 217

  info@federacioveus.org

  Desplaça cap amunt