Entitats Federades

Logotip de la Federació VEUS

Entitats Sòcies

Entitats Col.laboradores

ADEMM

Associació Pro Salut Mental de Catalunya

Logotip de l'entitat Ademm

Som una associació sense ànim de lucre gestionada pel propi col·lectiu de persones afectades per problemes de salut mental. Durant 22 anys d’experiència en primera persona de la salut mental, l’associació i els seus membres, tenen una perspectiva molt clara: l’opinió dels usuaris/es és bàsica per la millora i bon funcionament dels serveis i recursos, tant socials com sanitaris, de l’àmbit de la salut mental.

AEP

Associació Amb Experiència Pròpia

Som una associació que té com a objectiu la sensibilització, l’erredicació de l’estigma i els estereotips en la salut mental. Realitzem tallers i xerrades a col·legis, instituts, universitats, entitats,…

AIXEC

Societat Cooperativa AIXEC

Entitat Col·laboradora de la Federació VEUS

Aixec SCCL, som una cooperativa, sense ànim de lucre, fundada el 2002, que treballa en l’àmbit de la salut mental. Va néixer de la inquietud d’un grup de professionals de diferents disciplines i amb una llarga trajectòria, que van apostar per promoure un altre tipus de pràctica.

Promovem l’acompanyament a persones que estan vivint una situació de patiment mental. Abordem la salut mental des d’una perspectiva comunitària, oferint una mirada sensible a la diversitat, la particularitat i la pròpia experiència de cada persona. Promovem espais on les persones puguin abordar el seu patiment i les seves experiències d’una forma col·lectiva.

Plantegem un treball desjerarquitzat, horitzontal i obert a la reciprocitat de la transformació mútua. Això ho fem des de la interdisciplinarietat, d’una manera dialògica i horitzontal, la qual cosa inclou també en aquest diàleg l’experiència de les persones que participen dels projectes.

EMILIA

Associació Emilia Barcelona

La salut mental és un repte i una prioritat en les polítiques de salut del nostre país i cal acompanyar a les persones en la cura del seu benestar emocional així com poder oferir eines i recursos per a que puguin desenvolupar estratègies i pràctiques d’autocura, fixant-se especialment en les persones que es troben en una situació de crisi o d’especial dificultat emocional. Som impulsors d’un model comunitari i assistencial en la línia de la Convenció de les Nacions Unides basat en la persona, la seva recuperació i els seus drets i deures esdevenint  una eina social per la disminució de l’estigma social i la plena integració i màxima autodeterminació personal.

El nostre objectiu es capacitar Tècnics en Acompanyament i Suport Mutu (TeAM) com a mitjà per a implicar a la primera persona en els llocs de presa de decisió i àmbits laborals relatius a la salut mental. Volem reforçar la vinculació de les persones amb dificultats i problemes de salut mental als serveis i recursos comunitaris que els siguin especialment beneficiosos. A l’hora volem fomentar el Suport Mutu des de Grups d’Acompanyament i Grups d’Ajuda Mutua (GAM’s) com a eines per a promoure un canvi de paradigma en la salut mental que permeti avançar d’un tracte centrat en el diagnòstic a un centrat en la recuperació,  garantint així la millora de l’autoestima, l’autoconeixement i l’autocura de les persones amb problemes de salut mental.

GR1P

Grup de Recerca en Primera Persona

Som un grup de persones que es dediquen a l’estudi, recerca, formació i divulgació de continguts relatius a la salut mental des d’una perspectiva de les persones amb experiència de malestar psicosocial.

IMAGINA

Associació Grup de Teatre Imagina

Som una entitat sense ànim de lucre, constituïda i gestionada, pràcticament en la seva integritat, per les pròpies persones diagnosticades d’un trastorn mental. L’associació constitueix una experiència col·lectiva que fa de la creativitat i les tècniques teatrals els elements nuclears del seu treball. El col·lectiu que dona vida a la experiència està compromès amb el seu procés de recuperació i creixement personal, amb la cerca d’alternatives de participació social i amb les tasques de sensibilització social per a la superació de l’estigma.

MATISSOS

Associació Sociocultural Matissos

Som una entitat independent, constituïda, gestionada i dirigida per les mateixes persones usuàries de salut mental, amb l’objectiu de donar resposta a la lluita contra l’estigma. L’associació busca llençar un missatge d’esperança a totes aquelles persones que pateixen la malaltia. Alhora que treballa per conscienciar i mostrar a la ciutadania que el diagnòstic de malaltia mental no és una limitació per a ser ciutadans actius i participatius a la societat.

L’Associació Sociocultural Matissos té l’art i el suport mutu com a principals eines per a la recuperació de persones usuàries dels serveis de Salut Mental, és a dir, que pateixen o han patit un malestar psicològic greu al llarg de la seva vida. Creiem que l’art és la millor eina per a la integració, la recuperació i la rehabilitació. Ens ajuda a portar una vida tan digna com sigui possible i a lluitar contra l’estigma. Destaquem la solidaritat entre nosaltres, el foment de bones pràctiques relacionals, la creació de vincles positius, així com, el treball en grup.

Transformar-nos i transformar.

NIKOSIA

Associació Sociocultural Ràdio Nikosia

Som una entitat fonamentalment dedicada a desenvolupar projectes i activitats comunitàries en el camp de la salut mental; també activitats de suport, promoció i sensibilització, activitats culturals i artístiques, d’oci i d’educació entre altres, que eviten la guetificació i que promouen la participació i la implicació ciutadana. L’associació s’aparta de tota lògica assistencialista i treballa posant l’èmfasi en la creació de dinàmiques i processos participatius, de construcció col·lectiva, d’activitats i propostes en el camp de la salut mental a la comunitat.

Amb la col.laboració de:

Amb el suport financer de:

Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS

+34 654 825 217

info@federacioveus.org

Desplaça cap amunt