Condicions Generals
de Venda

Condicions Generals de Venda del lloc web www.federacioveus.org
Taula de continguts
  Add a header to begin generating the table of contents

  I. INFORMACIÓ GENERAL

  La titularitat d’aquest lloc web, www.federacioveus.org, l’ostenta FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT MENTAL EN 1ª PERSONA – VEUS (d’ara endavant VEUS), amb NIF G66355843 i inscrita al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb les dades registrals següents: número 763, secció 2ª de la demarcació de Barcelona, amb les següents dades de contacte: Telèfon de contacte: (+34)654825217 – Email de contacte: info@federacioveus.org

  Aquest document, així com qualsevol altre document que aquí s’esmenti, regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant Condicions). A l’efecte d’aquestes Condicions, s’entén que l’activitat que federacioveus.org (VEUS) desenvolupa a través del Lloc Web comprèn: distribució de serveis, productes i continguts relacionats amb la salut mental.

  A més de llegir les presents Condicions abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari/Client ha d’haver llegit l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús, incloent-hi la Política de Cookies, i la Política de Privacitat i de protecció de dades de VEUS. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar informació i/o l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix, l’Usuari/Client consent quedar vinculat a aquestes Condicions i a tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està de d’acord amb tot això, no ha d’utilitzar aquest Lloc Web.

  Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari/Client és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o faci servir el Lloc Web, ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en que se sol·liciti la informació i/o l’adquisició de productes i/o serveis.

  Per a totes les preguntes que l’Usuari/Client pugui tenir en relació amb les Condicions, es pot posar en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

  II.- L’USUARI/CLIENT

  L’accés, navegació i ús del Lloc Web confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari/Client o conjuntament com a Usuaris/Clients), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web , totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

  L’Usuari/Client assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
  • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
  • Facilitar informació de contacte veraç i lícita, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús)

  L’Usuari/Client declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

  El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris/Clients residents a España. VEUS no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. VEUS declina tota responsabilitat que se’n pugui derivar, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’España.

  L’Usuari/Client podrà formalitzar, a la seva elecció, amb VEUS el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en que aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

  III.- PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

  Els Usuaris/Clients degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.federacioveus.org, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a “Finalitzar compra”.

  Així mateix, l’Usuari/Client haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

  Seguidament, l’Usuari/Client rebrà un correu electrònic confirmant que VEUS ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari/Client a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

  Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari/Client consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari/Client a través del correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari/Client pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a VEUS utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.

  L’Usuari/Client reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/o cost de les presentacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

  A més, l’Usuari/Client pot consultar de manera exhaustiva les Condicions Particulars de venda que regeixen aquest Lloc Web al següent enllaç: https://federacioveus.org/informacio-important/termes-condicions/

  A menys que s’indiqui expressament al contracte, VEUS no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se al Lloc Web. Si bé VEUS realitza grans esforços per a que la informació mostrada al Lloc Web sigui correcta, de vegades l’embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al Lloc Web. Per això, l’Usuari/Client ha de no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible a l’etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin el producte.

  L’Usuari/Client reconeix que VEUS mostra per al seu interès una sèrie de serveis que VEUS no presta als Usuaris/Clients directament, sinó que seran contractats i prestats per un tercer diferent de VEUS.

  Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervenen durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de VEUS per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que en aquest sentit siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris/Clients conforme a la Política de Privacitat d’aquest Lloc Web.

  IV.- DISPONIBILITAT

  Totes les comandes de compra rebudes per VEUS a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, VEUS es compromet a contactar a l’Usuari/Client i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import per a aquest producte i/o servei. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable. En cas de no poder contactar amb el client per a la substitució d’un producte, VEUS es reserva el dret de substituir el producte sense estoc per un altre de característiques similars.

  V.- PREUS I PAGAMENT

  Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui una qüestió diferent. Això no obstant, i llevat que s’indiqui puntualment una altra cosa, els preus dels articles oferts exclouen les despeses d’enviament en què es pogués incórrer, que s’afegiran a l’import total a pagar en el moment de gestionar el procediment d’enviament per part del Usuari/Client, i on aquest consultarà els mètodes i costos d’enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

  En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d’un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari/Client hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

  Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari/Client ja hagi rebut una confirmació de comanda.

  Els mitjans de pagament acceptats seran: targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, contra reemborsament i targeta regal o d’abonament.

  VEUS utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari/Client durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

  Les targetes de crèdit o dèbit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, VEUS no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari/ Client. Un cop VEUS rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari/Client a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s’enviï a l’Usuari/Client la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts. En fer clic a “Finalitzar compra”, l’Usuari/Client confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, de la seva titularitat.

  L’Usuari/Client podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regal emesa per VEUS i/o una targeta abonament també emesa per VEUS. Si el mitjà de pagament és targeta regal o targeta abonament, en ambdós casos targetes emeses per VEUS, el càrrec es farà en el moment que VEUS enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l’Usuari/Client. En fer clic a “Finalitzar compra”, l’Usuari/Client confirma que és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

  Les comandes de compra o adquisició en que l’Usuari/Client seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservades durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar temps suficient per a que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per VEUS per al Lloc Web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per a enviament. Mitjançant aquest mètode de pagament, l’Usuari/Client ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, VEUS no podrà validar la comanda, que serà anul·lada. En qualsevol dels casos i mitjans de pagament, en fer clic a “Finalitzar compra” l’Usuari/Client confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, de la seva titularitat.

  Per al pagament contra reemborsament, l’Usuari/Client ha de seleccionar “Contra reemborsament” entre els mètodes de pagament al Lloc Web i continuar fins a “Finalitzar compra” per passar la comanda de compra. A partir d’aquell moment, VEUS es reserva el dret a posar-se en contacte amb l’Usuari/Client per validar la comanda de compra. Després d’això, la comanda serà preparada i posada a disposició per a la gestió del seu enviament. El pagament es farà en el moment de lliurament de la comanda al repartidor del transportista. El pagament es farà únicament en efectiu. L’Usuari/Client es compromet a lliurar al repartidor del transportista l’import exacte de la comanda, aquest no podrà proporcionar canvi. Per a la devolució de l’import en les comandes contra reemborsament, VEUS es reserva el dret de 14 dies naturals després de sol·licitada la devolució a través del Lloc Web (veure Termes i Condicions) i havent estat tornat el paquet al transportista. A l’hora de fer la devolució, l’Usuari/Client haurà d’indicar les dades bancàries per rebre la transferència corresponent al reemborsament sol·licitat de l’import a la comanda tornada (veure Termes i Condicions). El reemborsament de l’import de les comandes pagades pel contra reemborsament serà fet únicament per transferència. VEUS es reserva el dret a suspendre el pagament contra reemborsament a aquells Usuaris/Clients que no han complert els requisits necessaris en comandes anteriors.

  VI.- LLIURAMENT

  En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del territori següent: España (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), Unió Europea, resta d’Europa.

  Exceptuant aquells casos en que existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web (veure Termes i Condicions) segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari/Client i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

  Si per algun motiu, que li fos imputable, VEUS no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari/Client per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

  Si resulta impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari/Client, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou. Si l’Usuari/Client no es troba al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb VEUS per convenir el lliurament un altre dia.

  En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a VEUS, VEUS entendrà que l’Usuari/Client desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolta. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari/Client seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari/Client d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte. Això no obstant, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

  A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari/Client o un tercer indicat per l’Usuari/Client adquireixi la possessió material dels productes. que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

  Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l’Usuari/Client a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari/Client adquireix la propietat dels productes quan VEUS rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc a un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per VEUS.

  De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament és a territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

  En aquest mateix sentit, i de conformitat amb la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra es localitzaran, per al lliurament i/o prestació, en aquell Estat membre de la Unió Europea en què la direcció que figura a la comanda de compra es localitza i, per tant, l’IVA aplicable serà el vigent en aquest Estat membre.

  En les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa la Llei 37/1992, i la Directiva 2006/112, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris. L’Usuari/Client ha de tenir en compte que en aquests territoris es podrien donar situacions en què s’apliquen i meriten impostos i drets de duanes a la destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que aquests podrien córrer per part seva.

  Per a la resta de localitzacions diferents de les anteriors, on les comandes de compra es localitzessin, per al seu lliurament i/o prestació s’aplicarà la normativa vigent a cada moment; l’Usuari/Client ha de tenir en compte que això podria generar l’aplicació i la meritació d’impostos i drets de duanes a la destinació, de conformitat amb la normativa vigent a la destinació, i que aquests podrien córrer per part seva. Per ampliar la informació, l’Usuari/Client ha d’adreçar-se a l’oficina de duanes a la destinació.

  VII.- MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

  Es posa en coneixement de l’Usuari/Client que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-les posant-se en contacte amb VEUS a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l’Usuari/Client a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

  En qualsevol cas, l’Usuari/Client, abans de fer clic a “Finalitzar compra”, té accés a l’espai, carro o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

  De la mateixa manera, es remet a l’Usuari/Client a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016 /679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  VIII.- DEVOLUCIONS

  En els casos en què l’Usuari/Client adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

  Dret de Desistiment

  L’Usuari/Client, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, l’assisteix el dret a desistir de dita compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

  Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia en que l’Usuari/Client o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de VEUS o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals des del dia en que l’Usuari/Client o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

  Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari/Client haurà de notificar la decisió a VEUS. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web o a través de: FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT MENTAL EN 1ª PERSONA – VEUS – Telèfon de contacte: (+34)654825217 – Email de contacte: info@federacioveus.org

  L’Usuari/Client, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari/Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que VEUS posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però l’ús no és obligatori.

  Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

  En cas de desistiment, VEUS reemborsarà a l’Usuari/Client tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals triades per l’Usuari/Client per a una modalitat d’enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què VEUS és informada de la decisió de desistir per l’Usuari/Client.

  VEUS reemborsarà a l’Usuari/Client utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no genera cap cost addicional a l’Usuari/Client. Això no obstant, VEUS podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari/Client presenti una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

  L’Usuari/Client pot saber l’adreça per tornar o enviar els productes a VEUS posant-se en contacte amb FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS DE SALUT MENTAL EN 1ª PERSONA – VEUS – Telèfon de contacte: (+34)654825217 – Email de contacte: info@federacioveus.org. I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què VEUS va ser informat de la decisió de desistiment.

  L’Usuari/Client reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

  L’Usuari/Client reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris/Clients i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta a fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després de l’entrega.

  En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari/Client pogués contractar en aquest Lloc Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris/Clients quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per VEUS, haurà perdut el seu dret de desistiment.

  En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

  Així mateix, s’han de tornar els productes usant o incloent-hi tots els seus embolcalls originals, les instruccions i la resta de documents que si escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

  En el següent enllaç podeu accedir al formulari de desistiment: https://federacioveus.org/informacio-important/formulari-desistiment/

  Devolució de productes defectuosos o error a l’enviament

  Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari/Client considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb VEUS immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

  L’Usuari/Client serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop tornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari/Client, dins un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

  El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data de recepció del correu electrònic confirmant que es procedeix al reemborsament o a la substitució de l’article no conforme.

  L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari/Client per fer-ne la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari/Client va utilitzar per pagar la compra.

  En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari/Client, en tant que consumidor i usuari.

  Garanties

  L’Usuari/Client, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent VEUS, per tant, per la manca de conformitat que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

  En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada VEUS i posseeixin les qualitats presentades; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que en siguin fonamentalment esperables. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l’Usuari/Client, aquest haurà de procedir tal com s’indica a l’apartat “Devolució de productes defectuosos o error a l’enviament”. Tot i això, alguns dels productes que es comercialitzen al Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb què s’han fabricat, i que per tant formaran part de l’aparença individual del producte, i no seran un defecte.

  D’altra banda, es podria arribar a donar el cas que l’Usuari/Client adquireix al Lloc Web un producte d’una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l’Usuari/Client que es tracta d’un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el dret de garantia legal directament davant d’aquests els dos anys següents al lliurament dels productes esmentats. Per això, l’Usuari/Client ha d’haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

  IX.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

  Llevat de disposició legal en sentit contrari, VEUS no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

  • qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a cap incompliment per part seva; pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de tota altra pèrdua indi recta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

  Igualment, VEUS també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

  • VEUS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi altres d’aquest caràcter.
  • VEUS actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
  • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. VEUS posa tots els mitjans al seu abast als efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
  • VEUS no es fa responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari/Client. VEUS tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari/Client. És responsabilitat de l’Usuari/Client tornar el producte correcte.
  • En general VEUS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiva:
   • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
   • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
   • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
   • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
   • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
   • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

  D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i VEUS disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. VEUS posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

  X.- COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

  Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari/Client accepta que la major part de les comunicacions amb VEUS siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

  A efectes contractuals, l’Usuari/Client consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que VEUS enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l’Usuari/Client.

  L’Usuari/Client pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb VEUS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

  Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, VEUS pot contactar i/o notificar a l’Usuari/Client al seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

   

  XI.- RENÚNCIA

  Cap renúncia de VEUS a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per VEUS del compliment estricte per l’Usuari/Client d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari/Client del compliment de les seues obligacions.

  Cap renúncia de VEUS a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari/Client per escrit.

   

  XII.- NUL·LITAT

  Si alguna o algunes de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

   

  XIII.- ACORD COMPLET

  Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari/Client i VEUS en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

  L’Usuari/Client i VEUS reconeixen haver consentit la subscripció d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

   

  XIV.- PROTECCIÓ DE DADES

  La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari/Client faciliti a VEUS en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb allò establert a la Política de Privacitat o de protecció de dades. En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l’Usuari/Client consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

   

  XV.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regeixen per la legislació espanyola.

  Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, la navegació i/o l’ús del Lloc Web, o amb la interpretació i l’execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre VEUS i l’Usuari/Client, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i els tribunals espanyols.

   

  XVI.- QUEIXES I RECLAMACIONS

  L’Usuari/Client pot fer arribar a VEUS les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

  A més, VEUS disposa de fulls oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a VEUS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

  Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre VEUS i l’Usuari/Client emanés una controvèrsia, l’Usuari/Client com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  DARRERA MODIFICACIÓ: 10 DE MARÇ DEL 2023

  Logotip de la Federació VEUS

  Amb la col.laboració de:

  Amb el suport financer de:

  Cistella de la compra
  Desplaça cap amunt